29 Ocak 2009 Perşembe

İng Dilbilgisi 1-Simple Past Tense

-dili g.miş zaman
Bu zaman Türkçeye -di olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır.
Bazı Zamanı Bildiren kelimeler
ago: önce
yesterday: dün

last: geçen
last week: geçen hafta
Olumlu Şekli
Özne+fiil(2.şekli)
I spent a lot of money last year.
(Geçen sene çok para harcadım.)
Osman had a ball last week.
(Osman'ın geçen hafta topu vardı.)
Olumsuz Şekli
Özne+didn't+fiil(1.şekil)
I didn't listen to news last night.
(Geçen akşam haberleri dinlemedim.)
We didn't make a cake yesterday.
(Dün kek yapmadık.)
Soru Şekli
Did+özne+fiil(1.şekli)
Did you play basketball last week?
(Geçen hafta basketbol oynadın mı?)
Did they stay at home last night?
(Geçen akşam evde mi kaldılar?)


Yazım Kurlları
1.Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir.
arrive-arrived
smile-smiled

2.Sonu"-y" ile biten fiillerde (y kalkar)"-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.
study-studied
bury-buried

Hiç yorum yok: